Välkommen till Estée Lauder

Giltig från och med: April 2021 2018.23.59.

Estée Lauder Companies, Delta Park 37, 2:a våningen, DK-2665 Vallensbæk Strand ("vi", "oss" eller "vår") tillhandahåller innehållet och tjänsterna på webbplatsen, esteelauder.se ("Webbplats") till dig enligt följande villkor, vår integritetspolicy och andra villkor och policyer som du kan hitta på vår webbplats i samband med vissa funktionaliteter, funktioner eller kampanjer samt kundservice, vilka alla anses vara en del av och inkluderade i dessa användarvillkor ("Villkor").

Du måste vara minst 18 år för att få handla på den här webbplatsen. Om du inte har fyllt 18 år får du inte handla på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen godkänner du att du har läst, förstått och godkänt, utan begränsning, att vara bunden av dessa användarvillkor Om du inte godkänner villkoren kan du inte använda vår webbplats.

1. Sekretess

Vänligen se vår sekretesspolicy för mer information om våra riktlinjer för sekretess.

2. Produkter och tjänster för personlig användning

Produkterna som beskrivs på webbplatsen och varuprover som vi tillhandahåller till kund är endast för personligt bruk. Du får inte sälja eller återförsälja några av dessa produkter eller varuprover du får från oss. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande avbryta eller reducera de produkter och varuprover som du beställer eller köper från oss om vi bedömer att du bryter mot dessa villkor.

3. Inköpsrelaterade policyer och procedurer

Vill du läsa mer om vår policy och våra rutiner vad gäller beställningar som görs via denna webbplats (till exempel beställning, frakt och hantering, returer och byten kan du klicka här.

4. Informationens riktighet

Vi försöker att vara så exakta som möjligt när vi beskriver våra produkter på webbplatsen: vi garanterar dock inte att produktbeskrivningar, färger, information eller annat innehåll tillgängligt på webbplatsen är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller felfria.
Denna webbplats kan innehålla typografiska fel eller felaktigheter och är inte nödvändigtvis komplett eller aktuell. Vi förbehåller oss därför rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden (inklusive efter beställning) och ändra eller uppdatera information när som helst utan föregående meddelande. Observera att sådana fel, felaktigheter eller utelämnanden kan relatera till prissättning och tillgänglighet, och vi förbehåller oss rätten att avbryta eller vägra att acceptera beställningar som är placerade utifrån felaktig prissättning eller tillgänglighetsinformation. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

5. Immateriell egendom

All information och allt innehåll som finns på webbplatsen och dess utseende, inklusive men inte begränsat till varumärken, logotyper, servicemärken, funktioner, funktioner, text, grafik, fotografier, ikoner, bilder, ljudklipp, datasamlingar och programvara. Sammansättningen och organisationen av dem ("innehållet") är Estée Lauders egendom eller våra moderbolags, dotterbolags, partners eller licensgivares egendom och skyddas av lokala lagar samt lagar i EU och USA, inklusive lagar som gäller upphovsrätt och varumärken. Våra varumärken får inte användas på något sätt för något ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke.
Med undantag för de begränsade licenser som anges i avsnitt 6 nedan eller enligt vad som krävs enligt gällande lag, får inte innehållet eller någon del av webbplatsen användas, reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas, ändras eller på annat sätt utnyttjas helt eller delvis, för något ändamål utan vårt uttryckliga, tidigare skriftliga samtycke.

6. Begränsade licenser: användarbegränsningar

Vi beviljar dig en begränsad, återkallelig, icke-överförbar och icke-exklusiv licens för att få tillgång till och personligt använda webbplatsen. Du godkänner att du inte kommer att göra eller försöka göra eller få någon tredje part att göra eller försöka göra något av följande i samband med din användning av webbplatsen:

 • rama in eller utnyttja inramningstekniker för att innesluta webbplatsen eller någon del därav;
 • använda metataggar, "dold text", robotar, spindlar, sökrobotar eller andra verktyg, antingen manuella eller automatiska, för att samla, skrapa, indexera, minera, publicera, omfördela, överföra, sälja, licensera eller ladda ner webbplatsen, innehåll (förutom cachning eller för att kunna visa webbplatsen) eller andra personers personliga uppgifter utan vårt tidigare skriftliga tillstånd eller auktorisation;
 • använda webbplatsen eller annat innehåll för annat än för personligt bruk;
 • modifiera, omvandla eller skapa några verk baserat på webbplatsen eller något innehåll;
 • efterlikna någon person eller enhet, eller felaktigt ange eller på annat sätt förvränga din anslutning till någon person eller enhet;
 • förfölja eller på annat sätt trakassera, inklusive att förtala trakasserier från annan part, skada tredje part inklusive minderåriga på något sätt;
 • avsiktligt bryta mot tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell
 • överföra, posta, e-posta, dela, distribuera, reproducera eller på annat sätt göra programvaror, malware, kod, filer eller annat material tillgängligt som är avsett att avbryta, störa, ändra, förstöra eller begränsa någon del av platsen; och/eller
 • sprida eller skapa oönskad eller obehörig reklam, uppmaning eller reklammaterial, inklusive kedjebrev, massmail eller någon form av skräppost.

Vi ger dig också en begränsad, återkallelig, icke-överlåtbar, och icke-exklusiv licens för att skapa en hyperlänk till webbplatsen till webbplatsen för personlig, icke-kommersiell användning. En webbplats som länkar till webbplatsen (i) kan länka till, men inte replikera, något och/eller hela vårt innehåll. (ii) får inte innebära att vi godkänner sådan webbplats eller dess tjänster eller produkter, (iii) får inte förvränga sitt förhållande med oss, (iv) får inte ha innehåll som kan tolkas som obehagligt, obscent, offensivt kontroversiellt eller olagligt eller olämpligt för alla åldrar (enligt vårt eget gottfinnande) (v) får inte skildra oss eller våra produkter eller tjänster på ett falskt, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt stötande eller anstötligt sätt eller associera oss med oönskade produkter, tjänster eller åsikter, och/eller (vi) får inte länka till någon sida på sidan annat än hemsidan. Vi kan, efter eget gottfinnande, begära att du tar bort eventuell länk till sajten och när du mottar en sådan begäran ska du omedelbart ta bort en sådan länk och upphöra med att länka om inte separat och uttryckligen skriftligen godkänts av oss för att återuppta länken.

Eventuell obehörig användning av webbplatsen eller något och/eller hela vårt innehåll upphör automatiskt de begränsade licenser som anges i det här avsnittet 6 utan att det påverkar något annat rättsmedel som följer av gällande lag eller dessa användarvillkor.

7. Dina skyldigheter och ditt ansvar

Genom att använda webbplatsen eller något av dess innehåll, godkänner du dessa användarvillkor och eventuella varningar eller instruktioner på webbplatsen. Du godkänner att när du öppnar eller använder webbplatsen eller något innehåll, kommer du att handla i enlighet med lagen, anpassad och i god tro. Du får inte göra några ändringar på webbplatsen eller i något innehåll eller tjänster som kan visas på denna webbplats och du får inte på något sätt påverka webbplatsens integritet eller funktion. Utan att begränsa allmängiltigheten för någon bestämmelse i dessa villkor, om du avsiktligt försummar någon av de skyldigheter som anges i dessa villkor, är du ansvarig för alla förluster och skador som detta kan orsaka för oss, våra moderbolag, dotterbolag, partners eller licensgivare.

8. Ditt konto 

Med förbehåll för de åldersbegränsningar som beskrivs ovan kan du visa och använda många funktioner på webbplatsen utan att behöva registrera dig, inklusive att göra inköp, men för att komma åt och använda vissa delar av webbplatsen måste du registrera ett konto hos oss. Du ansvarar för att behålla ditt konto, användarnamn och lösenord konfidentiellt och för att begränsa åtkomst till din dator. Om någon har använt ditt lösenord eller konto utan tillstånd, vänligen kontakta oss direkt. Du är ansvarig för att tillhandahålla och behålla aktuell, fullständig, korrekt och sanningsenlig information på ditt konto. Du godkänner att du tar ansvar för alla aktiviteter som uppstår med ditt tillstånd eller godkännande på ditt konto, med användarnamn och/eller lösenord eller för att du inte har tillräcklig säkerhet för ditt konto, användarnamn och/eller lösenord. Om du har åtkomst till och använder webbplatsen på någon annans vägnar, godkänner du att du har befogenhet att ange den personen som huvudansvarig till alla villkor som anges här och i den utsträckning du inte har någon sådan auktoritet, accepterar du att vara bunden till dessa villkor och att acceptera ansvar för skada som orsakats av felaktig användning av webbplatsen eller innehållet som härrör från sådan åtkomst eller användning. Du kan när som helst avsluta ditt konto hos oss. Vi förbehåller oss rätten att vägra service och/eller avsluta konton utan föregående meddelande om dessa villkor kränks eller om vi beslutar, efter eget gottfinnande, att det vore i vårt bästa intresse att göra det.

9. Tredjepartslänkar

Vi ansvarar inte för innehållet i tredjepartslänkar även om de är länkade från eller till vår webbplats. Länkar visas på webbplatsen endast av praktiska skäl och innebär inte att vi, våra moderbolag, dotterbolag eller partners godkänner innehållet, produkten, tjänsten eller leverantören. Du använder och begär åtkomst till dessa webbplatser på egen risk. Vi är inte på något sätt ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet, och vi garanterar inte erbjudanden från tredje parts webbplatser eller andra webbplatser som är kopplade till eller från webbplatsen. Vi tar inte heller något ansvar för åtgärder, innehåll, produkter eller tjänster på sådana webbplatser, inklusive, men inte begränsat, deras sekretesspolicy och användarvillkor. Du bör noggrant läsa igenom sekretesspolicyn och villkoren på de tredjepartswebbplatser du besöker.

10. Specialfunktioner, funktionalitet och event

Webbplatsen kan erbjuda vissa funktioner och funktionalitet eller event (tävlingar, utlottningar eller andra erbjudanden) som kan (a) omfattas av användarvillkor, regler och/eller policy utöver eller i stället för dessa villkor och (b) erbjuds av oss eller av tredje part. Om så är fallet kommer vi att meddela dig detta och om du väljer att utnyttja dessa erbjudanden, godkänner du att din användning av dessa erbjudanden omfattas av ytterligare eller separata användarvillkor, regler och/eller policyer.

11. Användarinnehåll

Vi har som policy att avslå spontana förslag och idéer. Trots vår policy när det gäller oönskade förslag och idéer, är du helt ansvarig för allt innehåll du skickar, laddar upp, postar, delar, distribuerar, reproducerar eller på annat sätt gör tillgängligt, idéer, förfrågningar, feedback, data, text, programvara, musik, ljud, bilder, grafik, videoklipp, meddelanden eller annat material ("användarinnehåll") på webbplatsen (inklusive via formuläret "Kontakta oss"). Du beviljar oss härmed en permanent, världsomspännande, oåterkallelig, obegränsad, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, kopiera, licensiera, underlicensiera, anpassa, distribuera, visa, publicera, reproducera, överföra, modifiera, redigera och annars utnyttja sådant användarinnehåll över hela världen, i alla medier som nu är kända eller senare utvecklade, för vilket som helst ändamål, inklusive, men inte begränsat, utveckling, tillverkning, distribution och marknadsföring av produkter.
Du garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar rättigheterna till ditt användarinnehåll. Du godkänner att du inte inte deltar i, hjälper eller uppmuntrar andra att överföra, ladda upp, e-posta, dela, distribuera, återge eller på annat sätt göra användarinnehåll tillgängligt som (a) är olagligt, skadligt, hotande, kränkande, trakasserande skadelidande, ärekränkande, vulgärt, obscent, pornografiskt, kränkande, invasivt mot andras integritet, rasistiskt eller på annat sätt förkastligt; (b) du har inte rätt att göra material tillgängligt enligt lag eller avtal (c) du vet är falskt, bedrägligt, felaktigt eller vilseledande d) du har kompenserats för eller beviljats ​​någon ersättning av någon tredje part eller (e) kränker patent, varumärke, affärshemligheter, upphovsrätt eller annan äganderättighet för någon part.
Vi ansvarar inte för granskning eller utvärdering av användarinnehåll och, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, tar vi inget ansvar för användarinnehållet. Vi kontrollerar inte användarinnehåll som skickats till eller publicerats på webbplatsen av dig eller andra och därför garanterar vi inte noggrannheten, integriteten eller kvaliteten på användarinnehåll som överförs eller publiceras på webbplatsen av dig eller andra. Du inser att genom att använda webbplatsen, kan du bli utsatt för användarinnehåll som du anser är kränkande, oanständigt eller anstötligt. Under inga omständigheter är vi ansvariga för något användarinnehåll, inklusive utan begränsning, för eventuella fel eller utelämnanden i användarinnehåll, för eventuella förluster eller skador av något slag som uppstår till följd av innehåll som är överfört, uppladdat, postat, e-postat eller på annat sätt tillgängligt via webbplatsen.
Du bekräftar att vi har rätten (men inte skyldigheten) att efter eget gottfinnande att vägra att publicera eller ta bort användarinnehåll och vi förbehåller oss rätten att ändra, ändra, sammanfatta eller radera användarinnehåll. Utan att begränsa allmängiltigheten i ovanstående eller någon annan bestämmelse i dessa villkor, har vi rätt att ta bort användarinnehåll som bryter mot dessa villkor eller är annars är tveksamt och vi förbehåller oss rätten att vägra service och/eller avsluta konton utan föregående meddelande för alla användare som bryter mot dessa användarvillkor eller kränker andras rättigheter.

Deletion of User Content
If you wish to delete certain of your public User Content, such as your ratings and reviews posting(s), on the Site or in connection with our mobile applications, please contact us by email and include the following information in your deletion request: förnamn, efternamn, användarnamn/skärmnamn (om tillämpligt), e-postadress som är kopplad till vår webbplats och/eller mobilapplikationer, din anledning att radera inlägget och datum för inlägg som du vill radera (om du har det). Vi garanterar inte att vi behandlar din förfrågan om du inte kan ge ovanstående information. Vänligen tänk på att det kan ta upp till 10 vardagar att behandla din förfrågan.

12. Upphovsrättsintrång

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att upphovsrättsskyddat material har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, e-posta oss med följande information:

 • identifiering av upphovsrättsskyddat arbete som du hävdar har åsidosatts och bekräftat att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar,
 • en beskrivning av det material du hävdar bryter mot upphovsrätten och var materialet finns på webbplatsen,
 • din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.
Vårt om ud för frågor om upphovsrättsintrång er Budde Schou A/S, Hausergade 3, DK -1128 København K. Kontakt Trademark Attorney Inge Lise Persson Tel: +45 3337 6770, e-mail: ILP@buddeschou.dk.

Note: Ovanstående kontaktuppgifter ges uteslutande för att meddela Estée Lauder om att upphovsrättsintrång kan ha skett. Vi svarar inte på andra förfrågningar genom denna process utan bör skickas till vår kundtjänst via e-post till kundtjanst-se@esteelauder.com.

13. Ansvarsfriskrivning från garantier; Ansvarsbegränsning

Webbplatsen och dess innehåll och tjänster presenteras "i befintligt skick". Varken vi eller våra moderbolag, dotterbolag, partners eller licensgivare lämnar några garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, i samband med dessa användarvillkor eller webbplatsen eller dess innehåll eller tjänster.

Du godkänner att varken vi eller våra moderbolag, dotterbolag, samarbetspartners eller licensgivare är ansvariga enligt kontrakt, garanti eller skadestånd (inklusive försumlighet) för eventuella (a) avbrott i verksamheten (b) tillgång till förseningar eller åtkomstavbrott till webbplatsen (c) uppgifter om icke-leverans, felaktighet, korruption, förstörelse eller annan modifiering (d) förlust eller skador av något slag som uppkommit till följd av kontakter med eller förekomsten av länkar utanför webbplatsen på webbplatsen, (e) datavirus, systemfel eller funktionsfel som kan uppstå i samband med din användning av webbplatsen, inklusive användning av hyperlänk till eller från tredje parts webbplatser (f) eventuella felaktigheter eller försummelser i innehållet eller (g) händelser bortom vår rimliga kontroll. Vi lämnar inga garantier eller garanterar att fel kommer att rättas.

Vidare, i den utsträckning som tillåts enligt lag, är varken vi eller våra föräldrar, dotterbolag, partners eller licensgivare ansvariga för indirekta eller följdskador av någon sort (inklusive förlorade vinster) relaterade till webbplatsen eller användningen av dem och under inga omständigheter ska vår maximala samlade skuld överstiga ett hundra euro (€100,00) eller motsvarande belopp i lokal valuta.
Du godkänner att inga anspråk som gäller kontrakt, garanti eller i skadestånd (inklusive försumlighet) som uppstår på grund av eller relaterat till användningen av webbplatsen eller dessa villkor kan komma att göras av dig mer än ett (1) år efter händelsen som är upphov till ett sådant krav. Om du är i tvist med oss ​​eller är missnöjd med webbplatsen är upphörande av användning av webbplatsen den enda lösningen och vi har ingen annan skyldighet, ansvar eller ansvar för dig.

14. Skadeersättning

Du godkänner att du inte håller oss, våra moderbolag, dotterbolag, samarbetspartners, licensgivare, tjänstemän, direktörer, anställda och agenter ("Skadade parter") ansvariga för förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatavgifter som härrör från tredje parts krav, åtgärd eller efterfrågan som härrör från (i) din användning av webbplatsen eller innehållet i strid med någon lag, regel, regel eller dessa villkor, eller (ii) något du delar. Du godkänner också att du ersätter de skadade partnernas eventuella förluster eller kostnader, inklusive rimliga advokatavgifter, som härrör från din användning av sökrobotar, spindlar, crawlers eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg eller annan åtgärd du tar innebär en orimlig börda eller belastning på vår infrastruktur.

15. Tvister

Tvist som uppkommer i samband med tolkningen, giltigheten och/eller tillämpningen av dessa villkor ska avgöras av behörig domstol där kunden har sin hemvist. Dessa villkor regleras av och måste tolkas i enlighet med lokal lagstiftning.

16. Samtycke till att ta emot meddelanden elektroniskt genom webbplatsen och via e-post

Du samtycker till att få avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation ("meddelanden") som dessa användarvillkor hänvisar till elektroniskt inklusive, utan begränsning, via e-post eller genom att skicka meddelanden på denna webbplats. Du godkänner att alla meddelanden som vi skickar till dig elektroniskt, uppfyller alla lagliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. För att återkalla ditt samtycke till att få elektroniska meddelanden, måste du meddela oss ditt upphävande av sådant samtycke genom att e-posta oss på kundtjanst-se@esteelauder.com och avbryta din användning av denna webbplats. Då upphör automatiskt alla rättigheter som beviljas dig enligt dessa villkor, inklusive men inte begränsat till avsnitt 6 i dessa villkor. Tyvärr kan vi inte erbjuda alla fördelarna med denna webbplats till användare som inte kan godkänna mottagandet av elektroniska meddelanden.
Observera att detta godkännande till att få meddelanden inte har något att göra med hur du väljer att ta emot marknadsföringsmeddelanden. Dina alternativ i fråga om mottagande av marknadsföringsmeddelanden anges i vår Sekretesspolicy.

17. Allmänt

Du bekräftar och godkänner att dessa villkor utgör det fullständiga och exklusiva avtalet mellan oss om din användning av webbplatsen och ersätter och styr alla tidigare förslag, avtal eller annan kommunikation.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra dessa användarvillkor när som helst genom att lägga upp ändringarna på webbplatsen och meddela en sådan ändring. Dessa ändringar börjar gälla omedelbart när vi lägger upp informationen på webbplatsen. Ikraftträdandedatum för den nuvarande versionen av villkoren finns högst upp på den här sidan. Din fortsatta användning av webbplatsen utgör därefter ditt samtycke till alla sådana ändrade villkor. Vi kan, med eller utan förvarning, säga upp några av de rättigheter som dessa villkor innebär. Du ska omedelbart efterleva uppsägning eller annat meddelande, inklusive i förekommande fall, upphöra med all användning av webbplatsen. Vi förbehåller oss även rätten när som helst och från tid till annan att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, webbplatsen (eller någon del därav) med eller utan förvarning.
Ingenting i dessa villkor ska tolkas som att vi har ett partnerskap eller annan form av gemensamt företag mellan oss. Om vi misslyckas med att kräva att du lever upp till dessa bestämmelser påverkar inte vår rätt att kräva ett sådant agerande när som helst därefter, ej heller ska vårt upphävande av ett åsidosättande av någon bestämmelse anses vara ett upphävande av själva bestämmelsen. I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor inte kan verkställas eller är ogiltig enligt tillämplig lag eller domstolsavgörande, ska sådan oöverensstämmelse inte göra dessa villkor ogiltiga som helhet. Men dessa villkor ska i möjligaste mån modifieras av den upphandlande enheten för att fullt ut återspegla parternas ursprungliga avsikter, vilket anges i den ursprungliga bestämmelsen. Rubrikerna i användarvillkoren är endast för information och får inte användas vid tolkningen.
Har du frågor angående dessa villkor är du välkommen att e-posta oss på kundtjanst-se@esteelauder.com.

 

Copyright © Estée Lauder Inc. Alla rättigheter förbehållna.

 

Topp
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink